Wallhack 21-05-2011


Spesial Wallhack


Fitur :

-Damage SG[Bukan 1 Hit]
-Wallhack
-Charms
-Phantom
Hotkey :

[-]Aktif menu     : Insert
[-]Aktif On Cheat : Arah panah kanan
[-]Aktif Off Cheat: Arah Panah Kiri

NB :

[-]DILARANG Aktifkan Respon [DETECTED]
[-]DILARANG AKTIFKAN AMMO/Klik kanan [DETECTED

[-]Kalau Main Jngan Gunakan Klik kanan